Αυτόματα Πλυντήρια

P 60/80
Αυτόματο Πλυντήριο Καθαρισμού Μεταλλικών Εξαρτημάτων
P  100/120
Αυτόματο Πλυντήριο Μεταλλικών Εξαρτημάτων
SIMPLEX 60/80
Πλυντήριο Εξαρτημάτων με περιστροφικό καλάθι, plc και οθόνη αφής
SIMPLEX 100/120
Πλυντήριο Εξαρτημάτων με περιστροφικό καλάθι, plc και οθόνη αφής
SIMPLEX  BIG 1B
Πλυντήρια εξαρτημάτων με περιστροφικό καλάθι, plc και οθόνη αφής
SIMPLEX BIG 2B
Πλυντήρια εξαρτημάτων με περιστροφικό καλάθι, plc και οθόνη αφής