Πλυστικά Μηχανήματα Χειροκίνητα

ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
Μηχανήμα Καθαρισμού Μεταλλικών Εξαρτημάτων (Βούτα - Λάντζα)
BRAKE CLEANER
Μηχάνημα Φρένων - BRAKE CLEANER