Μηχανήματα Υπερήχων Μικρά & Μεγάλα

ΣΕΙΡΑ KS
Μηχανήματα υπερήχων άνω πάγκου με υψηλή ποιότητα τεχνολογίας.
ΣΕΙΡΑ  Κ
Πλυντήριο Εξαρτημάτων Υπερήχων
ΣΕΙΡΑ KSC
Μηχανήματα υπερήχων άνω πάγκου με υψηλή ποιότητα τεχνολογίας.