Καθαρισμός Ψυγείων

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΥΓΕΙΩΝ  ΑΥΤ/ΤΟΥ
Καθαρισμός ψυγείων αυτ/του