Μηχανήματα Υπερήχων Μικρά & Μεγάλα

ΣΕΙΡΑ  Κ
Πλυντήριο Εξαρτημάτων Υπερήχων
ΣΕΙΡΑ KSC
Μηχανήματα υπερήχων άνω πάγκου με υψηλή ποιότητα τεχνολογίας.