Υγρά Καθαρισμού

PC 3000
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

 Καθαριστικό Εξαρτημάτων και Ανταλακτικών.

PC 4000
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Καθαριστικό Ηλεκτροκινητήρων & Μεταλλικών Εξαρτημάτων

PC 5000
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΑΟΣΜΟ

Καθαριστικό Εξαρτημάτων & Ανταλακτικών Άοσμο

PC  F-505
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ισχυρό Καθαριστικό.
 

PC  Y-507
ΥΓΡΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

Υγρό για Μηχανήματα Υπερήχων.

K 151
ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καθαριστικό Γενικής Χρήσης.

S 2055
ΤΟΞΙΚΟ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ.

Τοξικό Υγρό Δύσκολων Ρύπων.

BRAKE CLEANER
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΝΩΝ

Κατάλληλο για Μηχανήματα Brake Cleaner

SAXIN
ΣΚΟΝΗ SAXIN

Σκόνη για Αυτόματα Πλυντήρια

 

EXTRA CLEAN
EXTRA CLEAN

Oικολογικό Καθαριστικό Γενικής Χρήσης